Цікаві заняття з використанням найсучасніших методик та підходів

Кожен урок є цікавим, нестандартним, таким, що дає оптимальний за кількістю та складністю матеріал відповідно до віку і можливостей учнів, але, разом з тим, і ставить виклики перед дітьми, мотивує їх до подальшого прогресу.

Кожен клас - це окрема спільнота

де спілкування і стосунки одне з одним вибудовуються на взаємоповазі, допомозі та підтримці одне одного. Опинившись в такому класі, кожна дитина потрапляє в безпечне і психологічно комфортне середовище, вчиться спілкуватися і вибудовувати стосунки з вчителем та однокласниками за певною моделлю моральних цінностей.

Classroom management

Організація роботи учнів в класі впродовж дня. Основним для кожного вчителя є правильна організація навчального процесу в класі. В кожному класі діє уніфікована система правил та рутин, з якими знайомляться і виконують усі учні. Результат classroom management – це формування розуміння учнями їх прав та обов’язків, розвиток відчуття відповідальності та значущості кожної дитини.

Орієнтованість на результат і комплексний розвиток кожного учня

Сукупність методів і підходів, які використовує вчитель в викладанні та щоденній роботі з учнями, спрямовані на досягнення академічного прогресу в межах дисциплін програми класу, а також, на досягнення соціального, емоційного, фізичного та когнітивного розвитку кожного учня.