Головна>Принципи

Принципи

Креативність

Креативна складова присутня не лише на заняттях з мистецтва та арту, але й під час вивчення мови, математики та спорту. Креативне бачення у майбутньому відіграє ключову роль у формуванні таких навичок людини як генерування ідей, уміння мислити поза стереотипними уявленнями та конвенційністю.

 

Креативне мислення допомагає бачити в проблемі можливість винайти нове, вдосконалити вже існуюче.

Проєктність

При проєктному підході вчитель не дає готове знання, яке в конвенційних закладах доводиться лише засвоїти. Викладач пропонує таке завдання, щоб діти дійшли висновків і отримали знання через власний досвід, експерименти та причинно-наслідкові зв’язки.

 

Щоб правила були зрозумілими, їх мало вивчити дослівно, як у підручнику, краще вивести самостійно. Наприклад, необхідно створити алгоритм для комп’ютера, за яким герой зможе намалювати прямокутники, квадрати, ромби. Оскільки комп’ютер розуміє тільки мову формальної логіки, то без визначення кутів та протилежних сторін завдання було неможливо виконати. А отже, результатами роботи стали не тільки правильно накреслені фігури, але й самостійно сформульовані учнями математичні правила.

Міждисциплінарність

Одне із завдань нашої школи – навчити дітей застосовувати свої знання, бачити причинно-наслідкові зв’язки, а отже не ділити проблему на «читання», «математику», «письмо», а вирішувати її. Тому на наших заняттях ми часто використовуємо міждисциплінарний підхід.

 

На практиці це може виглядати як поєднання STEM (science, technology, engineering and mathematics) та читання під час вивчення теми “Будова планети Земля”.

Критичне мислення

Критичне мислення дозволяє дітям розмірковувати над проблемою, шукати шляхи вирішення, знаходити власні помилки та не сприймати на віру будь-яку інформацію, а вміти «перевіряти» її. Для цього ми заохочуємо дітей здобувати різноманітні знання, працюємо над ерудицією дітей, а також навчаємо користуватись інструментами формальної логіки на рівні, зрозумілому дітям. Наприклад, вірним буде таке розмірковування “якщо є причина, відповідно є наслідок”, “Має місце певне явище, відповідно, повинна бути і його конкретна причина”.